مقدمهkalanomy

شرکت نفت فلات قاره ایران، بزرگترین شرکت نفت در جهان بلحاظ تولید و گستردگی می باشد.

این شرکت از ادغام شرکت های خارجی مانند:

SIRRIP, LAPCO, IMINICO, IPAC.

و … به وجود آمده است.

این شرکت دارای چند گانگی های منطقه ای فنی، پرسنلی، مدیریتی و مکانیزم عملکرد در کالا را دارد.

این شرکت در مناطق عملیاتی لاوان، خارک، سیری، و بهرگان تشکیل شده و در شهر های اصفهان، تهران، شیراز، لنگه، بندر عباس، بندر بوشهر و لنگه فعالیت های لازم در خصوص عملیات کالا دارد.

این شرکت از متخصصین تحصیل کرده و متجرب و ماهر در بالاترین سطح را دارد که انشاء الله با ترکیب تخصص های جدید و قدیم و پرسنل تحصیل کرده بروش قدیم و جدید به صورت یک شرکت ایده آل در جهت عملیات کالا موفق گردد.

در مجموعه مقالات پیوست سعی می گردد که نحوه عملکرد عملیات کالا سیستم گردش کالا، مکانیزم خرید، سیستم طبقه بندی کالا، نحوه عملکرد تعرفه های گمرکی، حمل و نقل، خرید، گردش کالا، تهیه کالا، سیستم های بانکی و پرداخت سیستم نظارت بر عملکرد مکانیزم کالا، انبار داری، چیدمان و پرداخت و انتقال کالا (و آن چه به نحوی مربوط به کالا می شود) از قبل سیستم مالی، کارخانجات سازنده کالاهای مورد نیاز این صنعت و موضوع انحصار کالا، تحریم ها و نیز کشورهای سازنده آن به سیستم عملکرد انواع کالاها، مراتب و مطالب قابل بحث گنجانیده شود که برای تدریس، مطالعه و آشنایی مفید و موثر باشد و جهت آشنایی با این سیستم ها حداقل زمان را جهت مطالعه به کار گیرد و سعی شده است در بخش های مختلف در صورت لزوم مطالب به صورت تخصصی ارائه گردد.

 

پاسخ دهید