مقدمهsourcing

واحد بررسی بازار و منابع تولید در سال 63 توسط انیجانب و کمک بعضی از برادران ایجادشد، کم کم جناب آقای ذوالفقار به جمع واحد اضافه گردیدند و به حدود 5 هزار شرکت نامه نوشته شد و شرکتهای بزرگ مبادرت به ارسال صورتحسابهای سود و زیان تراز نامه کاتالوگهای تولیدی نمودند و یک فهرست جامع تولید کنندگان توسط اینجانب و به کمک بعضی از برادران تهیه گردید و به مدیریت های مهندسی و ساختمان، عملیات تولید، امور فنی، مناطق، کمیسیون مناقصات ارسال گردید. و حدودا” در کتابخانه بزرگ در دو اتاق بزرگ در محل سابق شرکت درست شد و کتابخانه ها تکمیلی و ماهی یکبار بطور متوسط کاتالوگهای اضافی به واحدهای مختلف تهران و مناطق عملیاتی ارسال می شد. پس از آن واحد بررسی بازار دچار تعطیل و فقط یک سری واسطه و یا تولید کننده مشخص صاحب کار گردیدند و بعدها هم این واحد بکلی محو شد و گفته شد که از مدارک آنها اسکن تهیه شده این واحد جهت رشد نیاز به قطع دستهای اختاپوس دارد که نهایت سعی و کوشش خود را جهت تخریب و عدم بازسازی این واحد بعمل آوردند.

واحد بررسی بازار و منابع تولید، متصدی جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدارک فنی کالا و خدمات و ارائه آن جهت استفاده مدیریت های شرکت می باشد.

این اطلاعات در خصوص شرکتهای بازرسی، واسطه، پیمانکاری، تولید کنندگان قطعات دستگاهها، ماشین آلات، سیستم ها میباشد.

شرکت نفت فلات قاره ایران، از نقطه نظر کالا دچار چندگانگی عملیاتی، چندگانگی منطقه ای، چند گانگی فنی و پرسنلی و خدماتی می باشد به عبارت دیگر، این شرکت از چند شرکت چند ملیتی دارای انواع و اقسام کالاها، سیستم ها، مناطق، سیستم های پرسنلی، کالا و خدمات، و انواع و اقسام تنوع در وضعیت کالا و ارائه کنندگان کالا می باشد و لذا مثل واحد بررسی بازار این شرکت، مانند مثل جام جهانی فوتبال در مقابل فوتبال جام ملت های اروپا می باشد (گفته می شود جام ملتهای اروپا خیلی مهمتر از جام جهانی است چون تیم ضعیف در آن وجود ندارد…

                                                دانلود این مقاله

download_button

پاسخ دهید